Saturday, 21 October 2017

048 Bibliographia Croatica - Argentina

048 Bibliographia Croatica - Argentina

STUDIA CROATICA. Revista trimestral de estudios políticos y culturales. (Tromjesečni časopis za politička i kulturna pitanja). Prvi broj: srpanj-rujan 1960.Izd.:Instituto croata-latinoamericano de cultura (Hrvatsko latinoamerički kulturni institut). U prvo vrijeme SC uređivao Ivo Bogdan, zatim Franjo Nevistić, a sada Radovan Latković. Uz redovite brojeve (koji su se katkada pojavljivali kao dvobroji pa i četverobroji) SC je izišla dvaput sa znatno povećanim brojem stranica. Takoje br. 11-13/1963. izišao pod imenom "Tragedia de Bleiburg" ("Bleiburška tragedija") na 392 stranice, a br. 16-19/1965 pod naslovom "Bosnia y Herzegovina"na 344stranice. Uz to je izdala jednu knjigu, jednu knjižicu i nekoliko Posebnih otisaka, što je uneseno u ovu radnju na za to odredenom mjestu.

047 Bibliographia Croatica - Argentina

047 Bibliographia Croatica - Argentina

NOTICIERO TURISTICO. Boletín informativo fundado en el año 1972. (Turistički vjesnik. Informativni bilten utemeljen g. 1972.). Izlazio u Mendozi do br. 90. (kolovoz-rujan 1989.). Izd.: TTA TOURS. Vlasnik: Ivan Elijaš.


046 Bibliographia Croatica - Argentina

046 Bibliographia Croatica - Argentina

CARTAS ABIERTAS. (Otvorena pisma). lzd.: Ateneo Republicano Croata (Hrvatsko republikansko i znanstveno društvo). BA, 1957. Br. 1.: La verdad sobre Croacia en 17 puntos (Istina o Hrvatskoj u 17 točaka), br. 2.: El caso de Croacia. Carta pastoral del episcopado croata. (Slučaj Hrvatske. Pastirsko pismo hrvatskih biskupa). Slikoumn. DPNBMU.
HORMIGON ELÁSTICO. Ingeniería. Prefabricación, Arquitectura, Tecnología. (Elastični beton. lnžinjerstvo, preizradba, graditeljstvo, tehnologija). Povremeni (stručni) časopis. Počeo izlaziti g. 1949. U 4-5 godina objavljeno desetak brojeva. Izd.: Zofra S. A. VI. i rav.: Zorislav Franjetić. Prvi ur.: Ivo Bogdan. Prev.: Branko Kadić. Up. rav.: Milan Blažeković. U poduzeću Zofra S. A. našlo je svoje prvo mjesto u Argentini više hrvatskih intelektualaca.
LOS CROATAS EN MENDOZA Y EN EL MUNDO. (Hrvati u Mendozi i u svijetu). lzišao (u gradu Mendoza) samo jedan broj (10/4/1954.). lzd.: Pero Tutavac.
LUČ. Br. 1.: rujan 1985. Bilten na španjolskom jeziku. Str. 14. Ur.: Carmen Vrljičak-Espain. Izd.: Argentinsko-hrvatsko društvo profesionalaca i privrednika. Slikoumn.Izišao 1 broj.
NOTICIERO CROATA. (Hrvatski vjesnik). Izašla (u gradu Paraná) 2 broja (1. g. 1963., 2. 1964.). Izd.: Hrvatsko društvo "Kralj Tomislav". Ur.: Franjo Ivan Pušković.

045 Bibliographia Croatica - Argentina

045 Bibliographia Croatica - Argentina

THE TRUTH ABOUT CROATIA. Yugoslavia - the opressor of human rights and nation. (Istina o Hrvatskoj. Jugoslavija kršitelj Ijudskih i narodnih prava). BA, (bez oznake godine). Str. 32. Izd.: Zajednica hrvatskih ustanova u Južnoj Americi.
FREIHEIT UND SELBSTBESTIMMUNGSRECHT AUCH FOR KROATIEN. (Sloboda i pravo Hrvatske na samoodređenje). BA, 1964. Str. 44. Izd.,: HIS HOPa.
AL AIRE LIBRE. (Pod vedrim nebom). Šapirografirani listić Tajništva za šport Društva hrvatskih katoličkih sveučilištaraca u Buenos Airesu. lzišla 3 broja g. 1985. Ur.: Mirko Hasenay.
BOLETIN. Asociación de profesionales y empresarios argentino-croatas. (Bilten argentinsko-hrvatskog društva profesionalaca i privrednika). Povremeni list. Slikoumn. Počeo izlaziti 1987. Do konca 1988. izišla 3 broja. God. 19$9. nije se pojavio. Ur.: Silvio Rajman. - Argentinsko-hrvatsko društvo profesionalaca iprivrednika tvore, uglavnom, sinovi Hrvata rođeni u Argentini.
CROATIA PRESS. BA, Str. 20. Sap. lzd.: Mate Luketa. Dijeljeno poklisarstvima, konzulatima i novinama. DPNBMU.


044 Bibliographia Croatica - Argentina

044 Bibliographia Croatica - Argentina

SINTESIS DE "HASANAGINITZA". (Sažetak Hasanaginice). BA, 1960. Str. 12. - Izdano povodom izvedbe drame Milana Ogrizovića "Hasanaginica" u BuenosAiresu12/11/1960. u počast 150-obljetnice argentinske revolucije (1810-1960).
SPAKOWSKI, Sergio: MUJERES COMBATIENTES. CROACIA. LA MUJER A TRAVES DE LA HISTORIA. (Žene - borci. Hrvatska. Hrvatska žena kroz povijest.Pred.:general Juan José Giralda. BA, 1969. Str. 12. lzd.: Mikan publicidad.
LOS CROATAS Y EL FALLO DE UN TRIBUNAL ARGENTINO. (Hrvati i odluka jednog argentinskog suda). BA, 1963. Str. 12. Slikoumn. Izd,: HIS, serija "Croacia y los croatas", br. 14. Radi se o osudi argentinskog večernjeg dnevnika "La Razón" zbog difamiranja Hrvata, na tužbu Ivana Asančaića, predsjednika Hrvatskog domobrana, i Drage Žubrinića, predsjednika Hrvatskog doma D.D. (v. bilješku 37).
LA VISITE DE TITO A PARIS UN GRAN BLAME. (Títov posjet Parizu - velika blamaža). BA, 1956. Str. 20. Izd.: HIS, serija "Hrvatska i Hrvati" (La Croatie et les Croates), br. 2. - Knjižica zapravo donosi dva članka. Prvi, sa spomenutim naslovom, potpisan je inicijalima A.B. Prema Viesti 23 HISa, svibanj 1963., radi se opoznatomfrancuskom odvjetniku Georges Desbonsu, dok drugi, Un "mystere", nosi potpis Ante Pavelića.
FREEDOM ALSO FOR THE CROAT NATION. (Sloboda također za hrvatski narod). Mjesto i godina izdanja nisu označeni. Str. 16. Izd.: HIS, serija "Hrvatska i Hrvati" (Croatia and Croatians). - Memorandum HOPa koji potpisuju 184 ustanove, njihovi ogranci i razne skupine June i Sjeverne Amerike, Evrope i Australije.

043 Bibliographia Croatica - Argentina

043 Bibliographia Croatica - Argentina

MEMORANDUM. Sobre la política de la opresión nacional en la República Federal de Yugoslavia. (Memorandum o politici nacionalnog ugnjetavanja u Narodnoj Republici Jugoslaviji). BA, 1961. Str. 9. Izd.: Hrvatsko-latinoamerički kulturni institut.
PINTOS, O.: YUGOSLAVIA DE HOY. (Današnja Jugoslavija). BA. God. nije oznacena. Str. 20. lzd.: Časopis "Izbor". Kasnije prevedeno na engleski s uvodom John F. Stewarta.
VITAIČ-JAKAŠA, Ante: RESEÑA HISTORICA. LUCHA DEL PUEBLO CROATA POR SU INDEPENDENCIA. (Borba hrvatskog naroda za nezavisnost. Povijesni pregled). BA, 1961. Str. 10. Izd.: Hrvatski demokratski odbor.
VLAHO, Vjekoslav: NUEVA TAQUIGRAFIA.(Nova takigrafija). BA, 1951. BDP.
MOVIMIENTO LIBERTADOR CROATA; ¡ACUSAMOS A TITO! Un llamado a la opinión pública democrática latinoamericana. (Hrvatski oslobodilački pokret: Optužujemo Tita! Poziv Iatinskoameričkom demokratskom javnom mišljenju). BA, kolovoz 1963. Str. 4. Poziv upućen povodom Titova posjeta nekim latinskoameričkim državama. Potpisnici: Stjepan Hefer i više dužnosnika HOP-a.

042 Bibliographia Croatica - Argentina

042 Bibliographia Croatica - Argentina

ETEROVIĆ, Mirko: VIRGILIO, EL FORJADOR DEL ESPIRITU OCCIDENTAL. (Virgil, oblikovatelj zapadnjačkog duha). Córdoba, 1982. Str. 32. Izd.: Državno sveučilište u Cordobi.
GRASSI de PUŠKOVIĆ, María Julia: CROACIA. (Hrvatska). Paraná, bez oznake godine. Str. 16. Izd.: Hrvatsko društvo "Kralj Tom¡slav".
HISTORIOGRAFIA DE CROACIA. Boletín editado como adhesión al cuarto centenario de Córdoba por el Congreso de juventudes croatas de la Argentina.(Historiografija Hrvatske. Bilten koji je hrvatska mladež u Argentini izdala kao znak sudjelovanja u 400-obljetnici Cordobe). God 1972. Str. 18.
KORSKY, Ivo: TITO. BA, 1953. Str. 16. Izd.: ARC.
LOVRIC, Wenceslao: LA VIDA DEL SOL. (Život Sunca). BA, 1948. Str. 32. Izd.: VN.